Máy Khoan Đất Oshima 2P

Liên hệ

Máy Khoan Đất Oshima 2P

  • Sử dụng để khoan cọc rào
  • Khoan lỗ trồng trụ gòn
  • Khoan lỗ trồng trụ tiêu
  • Khoan hố đất trồng cây trong vườn
  • Khoan lỗ trồng cây nông nghiệp trên nông trường, đồi nương
Call Now Button0582867779